Condiţii de utilizare site - Declaraţie juridică

Vă rugăm ca înainte de utilizarea paginii să citiţi următoarele condiţii şi asiguraţi-vă, că le interpretaţi corect. Vă rugăm să citiţi de asemenea Declaraţia de protecţie a datelor!

Acest site (în următoarele: Site) şi toate informaţiile, comunicările, softverele, fotografiile, codurile de program, înregistrările video, textele, piesele muzicale, conţinuturile grafice, sonore, fotografice şi toate celelalte materiale sau servicii (împreună: Conţinut) sunt gestionate de Vecsési savanyúság (în următoarele: Operator) pentru utilizatorii produselor şi serviciilor oferite de acesta şi pentru publicul larg, exclusiv în scopurile legale mai jos specificate.

Vizitatorul Site-ului (în următoarele: Utilizator) prin accesarea Site-ului, respectiv utilizarea Site-ului îşi exprimă acordul de a-şi asuma obligaţii în temeiul Condiţiilor de Utilizare a Site-ului de mai jos.

1. Acceptarea condiţiilor, legea aplicabilă

Prin deschiderea, parcurgerea şi/sau utilizarea Site-ului acceptaţi şi vă asumaţi obligaţiile în temeiul prezentelor condiţii (în următoarele: Condiţii) şi pentru respectarea legislaţiei şi a dispoziţiilor aferente. Declaraţi că aveţi dreptul să acceptaţi aceste Condiţii în nume propriu sau în numele părţii reprezentate de dvs. Dacă orice dispoziţie a acestor Condiţii este declarată ca fiind invalide prin actele legale, legile, hotărârile sau alte reglementări sau ale oricărui stat sau prin hotărâre judecătorească irevocabilă, acest fapt nu influenţează executabilitatea altor dispoziţii ale Condiţiilor.

Dacă nu acceptaţi aceste condiţii, nu aveţi dreptul de a utiliza Site-ul!

Operatorul poate schimba, modifica sau retrage accesul sau conţinutul paginii şi din acest motiv Utilizatorul trebuie să verifice condiţiile de utilizare ale Site-ului la fiecare vizită pe Site.
Se pot aplica condiţii adiţionale legate de diverse documente disponibile pe Site, iar condiţiile respective sunt specificate în documentul respectiv.

2. Drept de acces

Operatorul poate modifica, retrage sau anula oricând dreptul de acces la Site pe baza puterii discreţionare de care dispune.

3. Condiţii şi clauze referitoare la utilizarea conţinutului

Conţinutul se află sub incidenţa drepturilor de autor. Copyright © Operator Toate drepturile rezervate. Conţinutul se află sub protecţia drepturilor de autor, acorduri internaţionale şi toate actele normative naţionale.
Tot conţinutul de pe Site este proprietatea intelectuală a Operatorului sau a altor titulari care acordă dreptul de utilizare a Conţinutului.

Posibilitatea accesării Site-ului şi nici o componentă a conţinutului acestuia nu poate fi interpretată că acordă aprobarea sau autorizaţia de utilizare a proprietăţii intelectuale prezentate pe Site implicit sau în alt mod, fără acordului scris al Operatorului sau a terţilor competenţi, fără o dispoziţie explicită în acest sens. Operatorul nu acordă utilizatorului nici un drept explicit sau implicit referitor la proprietăţile intelectuale ale Operatorului sau a terţilor prezentate pe Site. Fără acordul scris exprimat în prealabil al Operatorului sau al terţilor corespunzători, Conţinutul nu poate fi copiat sau reprodus parţial sau complet (chiar şi prin crearea de referinţe sau alte metode) acesta nu poate fi modificat, nu poate fi închiriat sau luat în chirie, nu poate fi utilizat pentru editarea de opere secundare, nu poate fi încărcat, transmis sau distribuit. Sunt de asemenea interzise difuzarea, emiterea sau transmiterea proprietăţii intelectuale disponibile pe Site în forma originală sau modificată şi stocarea parţială sau totală pe calculator.

Dacă nu este specificat altfel de Operator, materialele văzute sau citite pe Site se află sub incidenţa drepturilor de autor şi este interzisă utilizarea acestora fără acordul scris al Operatorului, dacă nu există o dispoziţie diferită în Condiţiile de Utilizare a Site-ului sau în textul disponibil pe Site. Imaginile, fotografiile şi figurile prezentate pe Site sunt în proprietatea Operatorului sau sunt utilizate de Operator pe baza unei licenţe. Orice utilizare neautorizată a imaginilor violează legile de drepturi de autor, mărci înregistrate, drepturi referitoare la personalitate, legi referitoare la reclamă, legi şi reguli de telecomunicaţii. Utilizarea neautorizată atrage răspunderea penală sau civilă. Operatorul poate solicita încetarea încălcării drepturilor şi plata daunelor.

Operatorul însă acordă dreptul de a vizualiza, descărca sau imprima anumite părţi ale materialelor disponibile pe Site în scop personal şi necomercial. În materialele descărcate de pe Site, Utilizatorul nu poate modifica sau şterge informaţiile legate de drepturile de autor.

4. Aprobare

Operatorul aprobă vizualizarea Site-ului pe calculator sau pe dispozitive mobile şi imprimarea unor extrase exclusiv în scop personal dar nu şi pentru distribuire. Pentru copiere în scopul distribuirii este necesară acordul scris al Operatorului. În privinţa regulamentului, utilizarea ulterioară a unor părţi multiplicate ale paginii, stocarea paginii în baze de date, furnizarea paginilor pentru descărcare sau comercializarea acestora se consideră distribuţie. Se pot aplica condiţii adiţionale în privinţa diferitelor documente de pe Site, iar acestea sunt prezentate în documentele respective.

5. Gestionarea materialelor transmise prin Site

(Dacă colectivul editorial care dezvoltă Site-ul permite publicarea materialelor, textelor scrise, imaginilor, comunicatelor de presă sau a altor material transmise de Utilizatori pe Site-ul Operatorului, următoarele reguli sunt aplicabile referitor la gestionarea acestor materiale.)

Colectivul editorial este responsabil pentru amplasarea materialelor pe Site, iar acest colectiv are dreptul, dar nu este obligat să amplaseze pe Site materialele transmise Operatorului Site-ului de către Utilizator.

Comunicatele sau materialele transmise Operatorului prin pagină sau prin e-mail NU poate fi considerată informaţie confidenţială.
Utilizatorul se angajează că aceste comunicate sau materiale nu cuprind conţinuturi ilegale sau nepotrivite din alt motiv pentru publicare şi că va lua toate măsurile pentru a asigura îndepărtarea virusurilor şi a altor componente dăunătoare înainte de transmiterea comunicatului sau a materialului şi pentru ca materialul trimis să fie în proprietatea lui sau ca el să deţină drepturile de utilizare nelimitate asupra acestora pentru a le trimite Operatorului.

Prin transmiterea diferitelor materiale (de exemplu comentarii, opinii scrise, imagini şi materiale similare) operatorului Site-ului, Utilizatorul transmite toate drepturile operatorului, inclusiv dreptul de publicare sau utilizare în orice fel a materialelor, eventual dreptul de a abrevia, modifica sau şterge materialele.
Operatorul nu este obligat să se abţină de la reproducerea, publicarea sau utilizarea în orice alt mod sau formă a comunicatului sau a materialului. Operatorul poate utiliza liber conţinutul acestor comunicate sau materiale pentru orice scop, inclusiv dezvoltarea, producerea şi/sau comercializarea de produse şi servicii, cât şi ideile, inovaţiile termenii, metodele şi know-how-ul conţinut în acestea, fără să datoreze nici o compensaţie părţii care a transmis materialul sau comunicatul.

Utilizatorul acceptă că după transmitere, aceste drepturi pot fi exercitate fără nici o compensaţie, nu sunt limitate în timp şi spaţiu şi pot fi transmise liber terţilor de către operatorul Site-ului şi mai acceptă că nu va intenta o procedură împotriva Operatorului în legătură cu materialul transmis.
Utilizatorul se angajează că nu va iniţia nici un demers legal împotriva Operatorului în legătură cu materialul trimis şi va despăgubi Operatorul, dacă orice terţă persoană va iniţia orice demers legal împotriva Operatorului în legătură cu materialul trimis de către Utilizator. Operatorul nu poate verifica conţinutul publicat de utilizatorii Site-ului. Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru conţinutul şi informaţiile disponibile aici, inclusiv pentru autenticitatea şi exactitatea acestora. Operatorul poate îndepărta orice conţinut publicat de către Utilizatori în mod discreţionar.

6. Condiţii de publicare a materialelor

Materialele publicate pe Site nu pot viola drepturile terţilor, de exemplu drepturile de autor, drepturile privind numele sau drepturile asupra mărcilor. Operatorul Site-ului nu asigură verificarea permanentă a materialelor, nu se identifică cu materialele publicate de Utilizatori pe Site şi nu le consideră ca fiind ale lui.

Utilizatorul este obligat ca înainte de publicarea materialelor să se asigure că deţine toate drepturile şi aprobările necesare pentru publicare, în caz contrar Utilizatorul trebuie să obţină drepturile şi acordurile necesare şi trebuie să se asigure că materialul nu conţine părţi ilegale sau nepotrivite dintr-un alt motiv pentru publicare, iar Utilizatorul este obligat să ia toate măsurile pentru verificarea şi înlăturarea virusurilor sau a altor componente capabile de infectare sau care pot provoca alte daune.
Operatorul Site-ului nu este obligat să verifice dacă materialele publicate de Utilizator lezează sau nu drepturile terţilor. În cazul nerespectării prezentelor condiţii, Utilizatorul este responsabil faţă de operatorul Site-ului şi este obligat să răspundă pentru daunele sau cheltuielile cauzate prin acesta. Acesta include îndeplinirea creanţelor terţilor, inclusiv taxele de apărare solicitate de la Utilizator pentru abaterile care au lezat operatorul Site-ului

7. Condiţii de ştergere a materialelor

Utilizatorul este obligat să facă eventualele copii de siguranţă ale materialelor publicate de el pe Site, dacă consideră că aceste materiale sunt importante pentru el. Operatorul Site-ului nu-şi asumă răspunderea dacă aceste materiale se pierd definitiv din cauza ştergerii sau modificării datelor şi nu este obligat sub nici o formă să păstreze aceste materiale.

8. Modificări

Operatorul poate modifica sau îndepărta parţial sau complet Conţinutul oricând, fără notificare. Prin actualizarea acestor dispoziţii, Operatorul poate modifica oricând aceste condiţii. Prin utilizarea Site-ului Utilizatorul este de acord să accepte aceste modificări ca fiind obligatorii şi se angajează că va deschide periodic această pagină, pentru a consulta condiţiile pe care trebuie să le respecte.

9. Link-uri externe

Pentru a furniza un conţinut cât mai de valoare vizitatorilor, Operatorul poate include link-uri pe Site care fac trimitere la diferite site-uri externe. La deschiderea link-urilor externe, înainte de utilizarea acestor pagini, Utilizatorul este obligat să citească şi să accepte condiţiile de utilizare ale acestora.
Utilizatorul acceptă că Operatorul nu poate exercita controlul asupra paginile referite, dacă partea externă este în contact cu Operatorul şi Operatorul nu-şi asumă nici o răspundere pentru conţinutul creat sau publicat pe aceste pagini externe. Link-urile care fac trimitere la alte pagini sunt furnizate numai pentru comoditatea utilizatorilor Site-ului.

10. Excluderea responsabilităţii

Toate informaţiile publicate pe Site sunt furnizate exclusiv pentru informare, interes general.
Operatorul încearcă să furnizeze informaţii exacte şi actualizate pe Site, dar nu este răspunzător pentru eventualele inexactităţi ale informaţiilor prezentate. Operatorul furnizează pagina şi conţinutul acestuia “as is“ (aşa cum este) şi nu-şi asumă nici o răspundere explicită sau implicită pentru accesibilitatea Site-ului sau a paginilor la care conţine link-uri, pentru exactitatea, credibilitatea şi conţinutul acestora.
Operatorul exclude în ceea mai mare măsură permisă prin lege orice răspundere, implicită şi orice garanţie specificată prin legislaţie sau alte acte juridice, inclusiv dar nelimitându-se la garanţia pentru claritatea juridică, vândabilitate sau de utilitate pentru un scop precis.

Mai mult, Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru funcţionarea fără probleme şi erori a Site-ului, pentru corectarea erorilor, pentru ca serverul care furnizează Site-ul şi paginile să nu conţină viruşi sau alte elemente dăunătoare şi pentru compatibilitatea Site-ului cu toate sistemele de hardware şi software utilizate de Utilizator. Legislaţia aferentă nu permite neapărat excluderea diferitelor tipuri de răspundere şi astfel se poate întâmpla ca excluderile de mai sus să nu fie aplicabile în cazul dvs.

11. Limitarea răspunderii/h2>

Operatorul nu-şi asumă nici o răspundere implicită sau explicită în legătură cu accesarea şi utilizarea Site-ului, starea neutilizabilă sau funcţionarea necorespunzătoare a acestuia - inclusiv faptul că serverul nu conţine virusuri sau alte elemente dăunătoare, pentru eventualele deficienţe, probleme de funcţionare, întârziere în furnizarea informaţiilor şi pentru utilizarea informaţiilor respectiv a materialelor prezentate aici.
Operatorul nu-şi asumă răspunderea pentru daunele directe sau indirecte cauzate prin cele de mai sus enumerate, nu răspunde pentru cheltuielile survenite, pierderile de venit sau oprirea funcţionării nici în cazul când Operatorul este conştient de posibilitatea producerii acestor daune. Legislaţia aferentă nu permite neapărat excluderea diferitelor tipuri de răspundere şi astfel se poate întâmpla ca excluderile de mai sus să nu fie aplicabile în cazul dvs.

12. Mărci înregistrate

Operatorul îşi rezervă toate drepturile care nu au fost specificate aici în mod explicit. Utilizarea mărcilor înregistrate, slogan-urilor prezentate pe Site şi a conţinutului prezentat pe Site în afară de cele specificate în prezentul regulament sau prin legislaţie este interzisă.
Utilizatorul nu primeşte licenţă sau drept pentru utilizarea oricăror mărci sau însemne comerciale.

13. Alte clauze

Firma care a dezvoltat Site-ul, Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu) îşi rezervă drepturile de autor asupra codului sursă. (Codul sursă include toate părţile şi componentele Site-ului, care nu au fost create de Operator sau de Utilizator.) Firma Web Hosting Kft. nu-şi asumă nici o răspundere pentru conţinutul de texte şi imagini care apar pe Site.
Codul sursă, ca operă de creaţie intelectuală se află sub protecţia dreptului de autor în conformitate cu Legea nr. LXXVI din anul 1999 art. 1, alin (2), lit. c).

Pagină principală magyar român deutsch english русский český slovenčina polski