Informaţii de protecţia datelor, regulament, principii

Operatorul site-ului www.vecsesisavanyusag.hu informează prin prezenta vizitatorii Site-ului (în următoarele: Site) referitor la măsurile tehnice şi organizatorice introduse pentru protecţia datelor şi despre drepturile aferente ale utilizatorilor şi căile de exercitare ale acestor drepturi.

Operatorul datelor este firma Vecsési savanyúság (în următoarele: Operator) (sediul: 2220 Vecsés, Fő út 73.)

Dacă Operatorul solicită date personale de la vizitatorii Site-ului (în următoarele: Utilizator) din orice motiv, se vor aplica următoarele dispoziţii.

Prezenta Declaraţie de protecţie a datelor conţine informaţii de bază referitoare la prelucrarea, procesarea şi înregistrarea datelor personale specificate de Utilizator în cadrul utilizării Site-ului Operatorului. Dacă aveţi întrebări legate de prelucrarea datelor dvs., vă rugăm ca înainte de utilizarea Site-ului să contactaţi departamentul nostru de serviciu clienţi.

Declaraţia de protecţie a datelor poate fi modificată oricând, Utilizatorul este obligat să verifice periodic Site-ul să se asigure, că este informat despre eventualele modificări. Declaraţia de protecţie a datelor a intrat în vigoare pe 1 martie 2010. Operatorul este responsabil pentru prelucrarea datelor personale specificate pe site.

Solicitare date

Pentru utilizarea Site-ului, Utilizatorul de regulă nu trebuie să precizeze date, dar pentru utilizarea anumitor servicii poate fi nevoie să furnizaţi anumite date personale Operatorului.

În funcţie de serviciul respectiv, Operatorul poate necesita următoarele date personale:

 • numele şi date de contact, inclusiv adresa de e-mail, domiciliul şi date referitoare la firmă,
 • informaţii referitoare la domeniile de interes personal şi profesional,
 • date demografice,
 • experienţa dvs. legată de produsele noastre, căile de contact preferate dintre cele oferite de noi, pentru a ne ajuta să vă furnizăm informaţii adiţionale legate de produsele şi serviciile noastre.

1. Datele prelucrate

La accesarea Site-ului se înregistrează automat ora începerii şi terminării vizitei, iar în anumite cazuri, în funcţie de setările calculatorului Utilizatorului, tipul browser-ului şi al sistemului de operare. Pe baza acestor date, sistemul generează automat date statistice. Operatorul nu va lega aceste date de datele personale. În cazul autentificării Site-ul trimite un session ID, iar acesta se şterge automat la părăsirea Site-ului.

Datele precizate pentru utilizarea Site-ului sunt prelucrate pe baza acordului voluntar al utilizatorului.

Operatorul cere ca „Minorii“ să nu efectueze acte juridice (conform definiţiei din legislaţia locală aferentă - cumpărarea sau orice alt act juridic) fără acordul părinţilor sau a reprezentantului legal.

2. Scopul prelucrării datelor

Datele sunt prelucrate cu scopul asigurării contactului permanent între Utilizatorii înregistraţi care utilizează serviciile Site-ului şi Operator cu scopul efectuării unor sondaje de opinie. În plus, operatorul utilizează şi prelucrează datele pentru a furniza servicii de o calitate sporită Utilizatorului, în special în următoarele domenii:

 • pentru a răspunde la întrebările puse prin Site,
 • pentru trimiterea newsletter-ului,
 • pentru sistemul de gestiune al firmei,
 • pentru dezvoltarea conţinutului Site-ului,
 • pentru a trimite notificări despre modificarea Site-ului,
 • pentru personalizarea conţinutului Site-ului,
 • pentru a trimite Utilizatorului publicaţiile comandate pe Site.

Operatorul poate contacta Utilizatorul prin e-mail, telefon, fax sau corespondenţă scrisă, cu excepţia cazurilor în care Utilizatorul a specificat preferinţa pentru una dintre aceste căi de contact.

Data vizitei şi tipul browser-ului şi a sistemului de operare sunt înregistrate şi stocate exclusiv în scopuri statistice.

Operatorul nu va utiliza datele personale în alte scopuri, decât cele specificate. Datele astfel precizate sunt prelucrate pe baza acordului voluntar al utilizatorului.

Operatorul va trata toate datele şi faptele care se referă la Utilizator în mod confidenţial şi le va utiliza exclusiv pentru dezvoltarea serviciilor oferite, valorificarea suprafeţelor de publicitate online şi pentru efectuarea unor campanii de cercetare, statistică proprie. Statisticile elaborat pe baza acestor date vor fi publicate exclusiv în moduri care nu permit identificarea personală a diferiţilor Utilizatori.

Operatorul nu va divulga, publica, vinde, închiria sau furniza către terţi datele personale, cu excepţia scopurilor specificate în prezenta Declaraţie de protecţie a datelor sau în cazurile prevăzute prin lege.

Dacă Operatorul doreşte să furnizeze informaţii despre produsele şi oportunităţile, care ar putea interesa Utilizatorul, va trimite o astfel de notificare prin corespondenţă scrisă, telefon, fax sau e-mail Utilizatorului, cu excepţia cazurilor în care Utilizatorul a specificat preferinţa pentru una dintre aceste căi de comunicare.

Dacă Utilizatorul a furnizat date personale, poate exercita opţiunea că nu doreşte ca Utilizatorul să utilizeze aceste date pentru acţiuni de marketing direct. Dacă Utilizatorul alege această opţiune, Operatorul nu va contacta Utilizatorul în scopuri de marketing direct. În acest cal, vă rugăm să contactaţi call center-ul firmei noastre. Dacă Utilizatorul este clientul Operatorului sau a solicitat în trecut informaţii despre produsele noastre, Operatorul poate trimite un e-mail cu gama de produse Utilizatorului, cu excepţia cazurilor când Utilizatorul a solicitat explicit să nu fie contactat.

Dacă Utilizatorul a furnizat datele personale pentru a primi notificare prin e-mail despre serviciile Operatorului, Operatorul va continua trimiterea notificării pe această cale, cu excepţia cazurilor când Utilizatorul solicită să nu fie contactat. În alte cazuri, când Utilizatorul furnizează date personale Operatorului, Utilizatorul poate opta dacă doreşte sau nu să primească aceste notificări prin e-mail.

3. Durata prelucrării datelor

Session ID-ul se şterge automat la părăsirea Site-ului.

Operatorul nu-şi asumă responsabilitatea pentru paginile şterse, dar care mai sunt arhivate de către motoarele de căutare de pe Internet. Operatorul paginii de căutare trebuie să asigure ştergerea acestor pagini.

4. Părţile care pot avea acces la date, operatori de date

Angajaţii Operatorului nu pot avea acces la datele personale furnizate de Utilizatori.

Operatorul nu transmite datele personale la terţi, în afară cazurilor specificate aici. Dispoziţia de mai sus nu se aplică în cazul furnizării de date obligatorii, solicitate prin lege, care se efectuează în cazuri excepţionale. Înainte de a transmite orice date solicitate de autorităţi, Operatorul verifică dacă există temei legal pentru transmiterea datelor.

5. Drepturile Utilizatorilor legate de prelucrarea datelor personale, ştergerea datelor

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl reprezintă acordul voluntar al Utilizatorilor.

Utilizatorii pot solicita informaţii referitor la prelucrarea datelor lor personale. Pe baza solicitării, Operatorul oferă informaţii celor afectaţi referitor la datele prelucrate de el, scopul prelucrării datelor, temeiul legal, durata, denumirea Operatorului, adresa (sediul: 2220 Vecsés, Fő út 73.) şi despre activităţile legate de prelucrarea datelor, precum şi părţile care primesc sau au primit datele şi scopul transmiterii acestora. Informaţiile pot fi solicitate la adresa poştală a Operatorului (sediul: 2220 Vecsés, Fő út 73.) sau la adresa de e-mail info@vecsesisavanyusag.hu.

Utilizatorul poate solicita de asemenea corectarea sau ştergerea datelor sale, utilizând datele de contact de mai sus.

În cazul utilizării necorespunzătoare a serviciilor de pe Site şi pe baza solicitării Utilizatorului în acest sens, vom şterge datele aferente. Datele vor fi şterse în termen de 24 de ore de la următoarea zi de lucru după solicitarea de ştergere a datelor.

Operatorul tratează cu seriozitate problema securităţii datelor personale. Din acest motiv, pentru a putea preveni accesarea neautorizată a datelor personale, am utilizat o procedură fizică şi electronică corespunzătoare pentru asigurarea protecţiei şi siguranţei datelor primite online.

6. Măsuri de siguranţă în gestionarea datelor

Operatorul stochează datele personale pe serverele firmei Web Hosting Kft. (9700 Szombathely, Semmelweis Ignác utca 2. www.webshark.hu) care este protejată cu pază de 24 de ore şi se află la nivelul reţelei de bază (backbone) de Internet din Ungaria.

7. Posibilităţi de exercitare a drepturilor

Dacă Utilizatorul consideră că Operatorul a încălcat drepturile lui referitoare la protecţia datelor personale, poate intenta un proces civil sau poate solicita asistenţă de la Autoritatea pentru Protecţia Datelor. Legea nr. LXIII din anul 1992 referitoare la protecţia datelor personale şi publicitatea datelor de interes public conţine dispoziţiile relevante referitoare la cele de mai sus şi la obligaţiile Operatorului în acest sens.

Prezenta Declaraţie de protecţie a datelor a fost elaborată pe baza Legii nr. LXIII din anul 1992 referitoare la protecţia datelor personale şi publicitatea datelor de interes public şi a Legii nr VI din 1998 referitoare la protecţia persoanelor în cadrul procesării computerizate a datelor personale.

8. Notificare referitoare la riscurile asupra sferei private

Utilizarea Internet-ului implică anumite riscuri asupra sferei private.

Vă atragem atenţia că opiniile scrise pe Site se consideră a fi date personale, din care se pot trage concluzii asupra datelor speciale, cum ar fi provenienţa şi convingerile dvs. politice. Aceste date vor fi publice şi liber accesibile.

Vă recomandăm utilizarea unor tehnologii de protecţie a sferei private pentru protecţia datelor dvs. personale (PET - Privacy Enhancing Technologies). Există mai multe site-uri cu informaţii în acest sens.

9. Adrese web importante

Tehnologii de protecţie a sferei private

Informaţii referitoare la protecţia datelor

Pagină principală magyar român deutsch english русский český slovenčina polski